Start Kronika
Kronika

 

Úlohou naší kroniky je popsat jednotlivé táborové události tak jak šly za sebou.. Zaznamenají se tak společné crazy vzpomínky z akcí a táborů. Naší kroniku také doplňuje videogalerie a fotogalerie. Stejně tak reakce členů v diskusním fóru. Rádi bychom, aby jste se při čtení naší kroniky dobře bavili a třeba si i příjemně zavzpomínali. Pokusí se o to naši kronikáři z řad dětí i vedoucích...

Hezké počtení

Váš Klub Crazy.

 

 

Naše akce

Banner
.

Naše VIDEA